Selecteer een pagina

Grondwerken

Uitgraven:

 • Kelders met of zonder grondafvoer
 • Opritten
 • Tuinvijvers
 • Zwembaden
 • Kruipkelder
 • Funderingssleuven

Andere grondwerken:

 • Aanvullen met of zonder verdichten
 • Ophoging van terreinen
 • Bouwrijp maken van percelen
 • Verhuring met machinist
 • Nivelleren van uw terrein

Tijdelijke verharding met:

 • Gebroken Beton 0/40 of 0/20
 • Gebroken menggranulaat 0/40 of 0/20
 • Gebroken asfalt 0/20

Plaatsen van

 • Regenwaterputten
 • Septische putten
 • Infiltratieputten
 • Regenwaterfilter
 • Pompput
 • Mangat ophogingselementen
 • Plaatsen van keerelementen

Met eventuele aansluiting!